Grund och förhållningssätt

Den grund och de förhållningssätt som verksamheten bygger på utgår från att:

  • alla är goda innerst inne
  • alla har något att bidra med
  • allt och alla hänger ihop
  • alla är viktiga
  • det finns ett val till hur man förhåller sig i varje situation
  • alla val gör en skillnad
  • det går alltid att hitta en tredje väg, när väg ett och två leder till motsättningar
  • alla är lika mycket värda

Erfarenheten har visat att när var och en i ett team jobbar med denna grund bidrar det till att lyfta taket avsevärt i teamet. Det bidrar även till ökad tillit till den egna förmågan och öppnar upp för att komma åt ännu mer av vars och ens egna resurser. Detta ses också som en grund för en hållbar utveckling.

– ”Tidigare var det viktigaste att behålla min position i verksamheten, ofta genom att ignorera, försöka förlöjliga och trycka till andra. Nu vet jag att alla har viktiga bidrag och jag vet att ingen är viktigare än någon annan. Det är makalöst att se hur mycket längre vi kommer när var och en väljer att arbeta som ett jämlikt team.”

Tillbaka till Personligt ledarskap

Comments are closed.