Orkan

Det näringsdrivande företaget SVC blev utsatt för en ofattbar och oförskylld ”orkan” av grundlösa påhopp, bara någon månad efter att det startats, 2004. Företaget arbetar med ABSOLUT raka motsatsen till vad det anklagats för. Nu verkar det som att stormen bedarrat, vilket i så fall är förståeligt, då det aldrig funnits något fog för påhoppen.

Mörkt eller ljust
Dessa år kunde lätt ha blivit sedda som ofantligt mörka i SVC’s unga historia. Om det hade funnits den minsta lilla sanning i allt förtal skulle företaget med största sannolikhet lagts ned och styrelsens ledamöter skingrats för vinden. Kanske med ovänskap och dömande av varandra som följd. En chef på TV4 uttryckte för ett antal år sedan, att företaget fortfarande finns är bevis nog för honom att det inte funnits någon sanning i allt SVC anklagats för.

TV4 chefens uttalande är korrekt! Det finns noll sanning i alla förtalen som vuxit allt eftersom fantasin getts utrymme av de som valt att bygga på förtalen. Det är en svårgripbar vuxenmobbning mot företaget och dess individuella ledamöter, som har pågått upp till nyligen.

På grund av utvecklingen av SVC’s starka ledarskapskoncept och verktyg, valde företaget och dess styrelseledamöter att se påhoppen som en möjlighet att växa och ytterligare kvalitetssäkra verktygen.

Det blev många möjligheter för ledamöterna att jobba på att hantera sina egna, individuella reaktioner till den absurda situationen som man oförskyllt hamnat i.

Exempel på några individers tankar och frågor ”hemma på kammaren”:

Hur kan jag få fram hur totalt fel allt detta är?

Jag är ledare i mitt eget liv och följer inte någon eller någonting, ändå har jag felaktigt framställts som en följare.

Rädslor som ”mitt liv är förstört”, ”vad skall andra tänka”?

Hur kunde det bli så här?

Märkliga skam- och skuldkänslor i kombination med en stark vetskap att det inte fanns någon anledning att känna skam och skuld.

Ledamöterna stärkte sig själv ett steg i sänder – var för sig, men också genom delandet av tidigare livserfarenheter med omgivningen. Verktygen som de gemensamt utarbetat bygger bland annat på att man alltid har ett val till hur man väljer att reagera i olika situationer. Det bidrog till att underlätta hur man individuellt valde att reagera till oförrätterna.

Ytterligare ett bevis på att anklagelserna helt saknar grund är att styrelsen är i det närmaste oförändrad.

Egentligen kan man nog ödmjukt konstatera att det krävts ett individuellt mod, styrka och oräddhet att stå stadig när det blåser orkan. Samtidigt som det har varit ”lätt” att med verktygens assistans, stå stadig i stormen, då det inte har funnits någon grund för påhoppen. Snacka om en tuff kvalitetskontroll som bekräftat att företagets ledarskapsverktyg verkligen fungerar.

Comments are closed.