Personligt ledarskap

Personligt ledarskap bygger på eftertänksamhet och ett ständigt lärande från egna erfarenheter. Enligt erfarenhet blir det en viktig drivkraft i vardagens val och beslut som leder till ökad harmoni i det egna livet. Grädde på moset är att det även kan bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i det lilla såväl som i det stora.

Några exempel på vad SVC menar med personligt ledarskap är

  • att vara ledare i sitt eget liv och inte vara följare till någon eller någonting
  • att stå stadig i det man innerst inne vet
  • att ta ansvar för egna tankar, ord och handlingar
  • att inte döma, hålla isär sak och person
  • att vara öppen för vars och ens bidrag i ett jämlikt teamwork
  • att förstå vikten av att alla har delar att bidra med
  • att gemensamt utveckla en plattform vid samarbeten, vilket medför att dolda och själviska agendor inte kan få utrymme

Ovanstående underlättar för var och en att se sin unika del i ett större sammanhang. 

Ett exempel på verktyg är att så länge man dömer och pekar finger på andra, löses ingenting. Det blir bara att gå på i samma gamla invanda mönster, vanor och spel. När man väljer att ta tag i gamla invanda mönster och ändra sitt förhållningssätt, då blir livet kul och man befinner sig mitt i ett läckert ”flyt” och ett gott teamwork med sig själv och omgivningen.

Läs vidare om grund och förhållningssätt som verksamheten bygger på.

Comments are closed.