Om företaget

Stiftelsen Verklighetens Center, SVC Sweden är ett företag med sin bas i en liten by, Vuollerim i Lapplands inland. Företagsnamnet syftar till att var och en har sitt verkliga centrum inom sig, som man utgår ifrån i sin verklighet.

Grunden i personligt ledarskap som SVC har utvecklat är väl beprövad av ett antal företagare och enskilda personer, som använder sig av verktygen i vardagen. Erfarenheten har visat att genom ett eget aktivt ledarskap, ökas livskvaliteten.

SVC startades när ett antal företagare möttes och delade med sig av sina erfarenheter av olika ledarskapsutbildningar de gått och erfarenheter de fått genom åren. Alla var rörande eniga att man ofta får ett lyft och känner sig inspirerad under en tid, men sedan dalar det och man går oftast tillbaka in i sina gamla hjulspår. Då väcktes idén att gemensamt utveckla ett koncept som gör det möjligt att behålla lyftet och lyfta sig själv ytterligare.

Mer information under sidorna; verksamhet, starten, frågor och svar.

För ytterligare information, kontakta oss.

Comments are closed.