Verksamhet

SVC utvecklar, förvaltar och bidrar med beskrivning av ett erfarenhetsbaserat förhållningssätt i vardagen,

  • för var och en
  • både på jobbet och i familjelivet
  • som presenterar möjligheter att öka medvetenheten om de egna valens betydelse
  • som bygger på vanligt sunt förnuft, ärlighet och rakhet
  • som ger en grundplattform för ökad livskvalitet.

Företaget drivs som en näringsdrivande stiftelse.

Stiftelsen
Stiftelsen bildades 14 februari 2004 och registrerades 24 maj samma år av länsstyrelsen i Östergötland. Stiftare är en pensionerad gymnasierektor[1]. Sätet för verksamheten är Vuollerim i Jokkmokks kommun och stiftelsen är numera registrerad hos Länsstyrelsen i Norrbotten.

SVC och dess verksamhet utvecklas och förvaltas av dess styrelse.

Namn
Namnet ”verklighetens center” står för att varje individ, oavsett var de befinner sig i världen, har sitt eget ”verkliga centrum” inom sig.

Kunder
SVC’s kunder är företag, föreningar och privatpersoner.

Produkter
Workshops, seminarier, coachning med fokus på personligt ledarskap där deltagarna erhåller verktyg som kan användas i vardagen. Erfarenheten har visat att det leder till ökad livskvalitet, insikter om vikten av samman­hang samt möjligheten att ändra vanor och göra val för att öka flytet i vardagen, förbättra kommunikationen och underlätta samvaron med andra.

För mer information, kontakta oss.

Tillbaka till ”Om företaget


[1] Stiftaren lämnade jordelivet våren 2006 efter ett långt och innehållsrikt liv.

[2] Annchristine sade upp sin styrelseplats i SVC sommaren 2008 och valdes in i styrelsen igen våren 2013.

Comments are closed.